ТИЙЗЪР 1, ОТВЪД VOL.2

Документалната продукция е в действие и скоро предстои премиера на първите два епизода.

ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА "ОТВЪД"

ОТВЪД е уеб документален сериал който разглежда отблизо социални феномени и специфични групи на българското общество.

Фокусът на всеки епизод пада върху различни социални проблеми – от достъпа до качествено здравеопазване и условията на работа на медицинските специалисти до инфодемията и дезинформацията, агресията и насилието, тревожните състояния и влиянието на пандемията върху уязвими групи.

на кратко

Пандемията от КОВИД – 19 ескалира всички дефицити и системни грешки. Създаденият шум, изострянето на съществуващи конфликти и преминаването през поредна колективна травма ще ни владеят дълго, затова правим опит за обективен обзор и изясняване на картината, с надежда това да ни помогне да преодолеем последиците с по- малко ненужни загуби.
В нашето разбиране стои вярването, че в откритото общуване и разглеждането на многообразието от възгледи, прояви и поведения, се крие ключът към решения, изводи и актуални на епохата ценности.

cropped-2.png

About the project